Medlemmens grupper

  • Grupplogga för Jane Austen-bokcirkel 2019-2020 (avslutad)
    aktiv för 7 månader, 3 veckor sedan

    Under hösten 2019 och våren 2020 läser vi 6 romaner av Jane Austen. Bokcirkeln är ett samarbete mellan fem olika bibliotek i Västerbotten. Cirkeln är öppen för alla och det går bra att vara med och läsa alla böck […]

    Offentlig grupp / 57 medlemmar