• Krister publicerade en uppdatering 2015-09-27 18:07

    En resa till Berlin i sommar blev upptakten till konsumtion av TV – serier, filmer och böcker. Astrid Seebergers, Nästa år i Berlin, som skildrar hennes släkt och framförallt moderns liv före, under och efter andra världskriget. När jag sen lyssnade till henne under Bokdagar i Dalsland blev allt ändå bättre. Detta intresse ledde också till att jag under Bokmässan i veckan köpte en bok i Gustaf Hellström-sällskapets monter av gamle konsulentkollegan Roland Persson. Sällskapet ger ut Hellströms resereportage och jag kom över Gustaf Hellström i tredje riket, vittnesmål från Hitlers nya Tyskland så den ska läsas nu