• Krister publicerade en uppdatering 2014-05-09 10:52

    Nu blir det Björn Öijers “Pappa kommer snart” och det som ebok. Ska försöka läsa den via smartphone. Får se om mina ögon

    mäktar med det. Men tillgängligheten ökar markant.