• Läs med Kramfors bibliotek gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Swede HollowSwede Hollow 2018-04-16 09:40

    Det finns många cirkulära teman tycker jag i boken. Boken inleds med att Anna tänker på hur hon tvättat Gustafs kläder från blod på skjortan som inte var hans – och avslutas med att hon tvättar blod från honom som kommer från honom själv.

    Branden i början när familjen anländer och sedan branden på slutet ur Ellens perspektiv. Jag googlade om den händelsen och uppenbarligen valde man att bränna husen där eftersom de ansågs hälsovådliga.

    Det som jag var inne på förut. Att Elisabeth valde att återvända till dalen är en cirkulär händelse i sig.

    Och ännu en sak som jag nämnde förut: att ingen av dem kanske befunnit sig just där om det inte varit för händelserna mellan David Lindgren och Agnes Karin.

    Allt som allt, en bok som gav mig starkt intryck.