• Läs med Kramfors bibliotek gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Swede HollowSwede Hollow 2018-04-16 09:29

    Jag tycker att det var intressant och positivt att Larsmo använt sig av autentiskt material som fått ge liv åt den fiktiva berättelsen. Det fick mig att börja googla om dessa historiska händelser för att få lite mer vidd. Hur dalen såg ut, om den fruktansvärda lynchningen i Duluth 15 juni 1920…