• Läs med Kramfors bibliotek gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Swede HollowSwede Hollow 2018-04-10 15:56

    Det är flera passager i romanen som jag tycker att tonen är närmast poetisk. Vid ett tillfälle tidigt i boken tänkte jag på hur berättarrösten jämför Annas tankar om havets oförutsägbarheter, dess vågor och hur hon upplevde att de svallade utan riktmärken och fasta punkter. Berättarrösten avslutar stycket med att lägga till: “Det var så det skulle vara under resten av hennes liv”. Den meningen och liknelsen fastnade jag för eftersom jag tycker det var en så målande beskrivning av att ha kastats ut i en ny del av världen.

    • Håller med. Det var starkt. Jag tänker på alla flyktingar som kastats ut till Sverige idag och hur det måste kännas.

    • Ja, eller hur, det är lätt att tänka på dagens flyktingar! Tänkte också mycket på det där med att flyktingar söker sig till varandra och inte “integrerar sig” i samhället. Hur tydligt det blir i boken hur mycket det betyder att vara just svensk i USA, eller italienare eller skotte, att landsgrupperna håller ihop och hjälper varandra i en situation där det inte finns många andra hållpunkter.