• kerstintode publicerade en uppdatering 2013-03-15 23:44

    I natt läste jag ut Vinterträdet. EM har förtrollats av Greta Garbos undanglidande gestalt. Hon låter sitt berättarjag Vendela Berg förtrollas av henne och väljer att följa henne som social secretary i en nunneliknande tillvaro. Ordnar allt praktiskt runt henne, ekonomi, kläder, hus, tjänstefolk i en aldrig sinande ström av krav.
    Vendela vill komma stjärnans innersta på spåret, förstå hennes djupaste behov och drivkrafter. Ibland tror hon att hon ska få veta hemligheten. Men den gäckar henne ständigt.
    I mer än tio år lever de tillsammans. De förenas i omsorgen om GGs utseende, hennes filmroller och motspelare, hennes oro att dragningskraften ska försvinna, hennes oro för att förmögenheten inte ska bli tillräckligt stor för att göra henne oberoende.
    Vendela känner att GG behöver henne alltmer, men en dag glider hon henne ur händerna. Hon får aldrig något svar på sina frågor. “Greta är tråkig, det är bara det att Gud har rört vid hennes ansikte”, utbrister en annan tjänande ande i filmvärldens magiska men torftiga tillvaro.