• Katarina gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Sommarbokcirkel – Stål av Silvia AvalloneSommarbokcirkel – Stål av Silvia Avallone 2013-07-05 21:46

  Ja, hur är det egentligen med katterna?

  • Bra fråga! Det är intressant att de både finns på stranden och i stålverket. Om jag inte minns fel är de på stranden friskare?
   Flickorna är ju på stranden och männen i fabriken. Jag tänker mig att fabriksarbetarna är som katterna: blinda, skadade, muterade. Speciellt med tanke på slutscenen. Flera av arbetarna “sympatiserar” också med katterna och matar dem, precis som Anna gör på stranden.

  • Symboliserar de det italienska folket?

  • De är lika eländiga överallt, och jag är inne på samma linje. Att de symboliserar folket, som anpassar sig på grund av att de inte har något val. De överlever och är i mångt och mycket beroende av andras (läs “de styrandes”) allmosor och godtycke.

  • Ja, eller kanske mer exakt folket i Piombino, eller arbetarklassen. Håller helt med om det där om allmosorna.
   Sedan är det ju karaktärsskapande att se vilka som matar katterna och inte. Att vara snäll mot djur är ju sympatiskt.