• janivarberg gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Springa med åror / 62 dagar – Cirkel och författarfrukostSpringa med åror / 62 dagar – Cirkel och författarfrukost 2015-07-10 10:06

    JaniVarberg: Hej alla! Några tycker det är svårt att komma in i boken och Annika vill få synpunkter på språket.  När jag fattade att det finns en ramberättelse (berättarens idag) på 5-6 kapitel blev det lättare. Övriga kapitel är tillbakablickar. Men även de som beskriver “idag” kan vara tillbakablickande; samlade i olika textblock. Lite mer förvirrande blir det av att författaren  varierar mellan olika tempus (tidsformer).
    Hur skall man då beskriva språket?! Rent allmänt tycker jag att just det är svårt! Vilka ord skall man använda? “Vardagsspråk”? “Kanslisvenska”?? Jag tycker att Cilla Naumanns språk är enkelt, lätt att förstå och följa. Hon växlar mellan (mycket) korta meningar och långa.
    Att en dikt av Edith Södergran spelar stor roll kan man väl inte missa. Monika har “ärvt” den av sin sedan länge döda mor (pappan förmedlade den) – och dikten är mycket viktig för Monika; den skrivs in ofta i berättelsen. Men minst lika ofta dyker citat upp från Elsa Beskows första läsebok från 30-talet, Vill du läsa? Naumann varierar de korta orden från den boken, om mor som ror, om orm (i paradiset?) – på så sätt att de får olika betydelser! Men far ror inte Naumanns båt – han simmar!