• husse gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för BoktokarnaBoktokarna 2020-05-13 15:35

    Det går ju också att läsa romanen som en skildring av hur människor reagerar, när deras frihet blir inskränkt, oavsett orsak. Här skildras människor, som egentligen är tillfälliga besökare i Oran, men som på grund av pesten inte får återvända hem. Makar och älskande par är skilda från varandra. Här klagar människor för att de inte får resa utomlands, gå på korgen eller konserter eller ha en studentfest! Men jag förståerlse för dem, som har anhöriga i andra länder och inte kan besöka dem.