• HannaJ gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Vad betyder bokcirklar och social läsning för dig?Vad betyder bokcirklar och social läsning för dig? 2013-03-28 23:15

    Att tala/skriva om böcker i en bokcirkel betyder för mej att jag läser böcker jag kanske annars inte skulle ha valt att läsa. På det sättet vidgar jag mina vyer. Genom att sen tala med andra, blir mina vyer ytterligare vidgade. Det är den största behållningen av cirkeln, sen är det den sociala behållningen, genom litteraturen lär jag inte bara känna huvudpersonerna i böckerna jag läser utan även personerna som läser böckerna.