• Hej alla deltagare!

  Nu är vi inne på andra veckan av vår bokcirkel. Familjerelationer och karaktärerna i boken har varit ett tema vi diskuterat en del och det är fortsatt fritt fram för frågor och reflektioner kring det man kommer att tänka på under läsningen av romanen. Vi ställer ändå några frågor för att föra diskussionen vidare.

  Romanen spänner över en lång tidsperiod, cirka 250 år, och det är mycket som går igen i de olika generationerna. Samhällsutvecklingen är ju ändå tydlig och 2098 är vi med Tao i en dystopisk framtid. Hur ser de olika samhällena ut som familjerna lever i? Vi har redan passerat 2007 och är på väg mot 2098. Kan vi placera in oss själva i romanens gång? Nu befinner vi oss i en pandemi som har stora effekter på vårt samhälle och som vi kanske inte kunde föreställa oss för något år sedan.

  • Ja, tänkte en hel del på detta när jag läste boken!
   Tror jag hade uppfattat samhället som Tao levde i som mycket mer främmande bara för några månader sedan… Mycket lättare att relatera till ett dystopiskt samhälle nu. Och scenen med de gamla människorna på sjukhuset känns skrämmande aktuell efter det man har läst om de spanska och italienska ålderdomshemmen under corona. Och handpollinering är tydligen redan idag dominerande i Kina – läste om det förra veckan på Internationella Bidagen… :(

   • Jag håller med, visst går det inte att undvika att associera till rådande pandemi när man läser om scenerna på t ex sjukhuset i Taos berättelse. Jag har inte läst hela boken ännu men tänker som du Maria, att det är lättare att relatera till den dystopiska delen nu än för några månader sedan.

  • Jag tänkte på en sak som sammanlänkar tidsperioderna och personerna. Dels den bok som Tao lånar på biblioteketi Beijing “Den blinde biodlaren” av Francois Hubert är samma bok som förekommer i berättelsen om William. Likaså finns ritningarna till Williams bikupa inramade på en vägg hos George, vilket tyder på att de måste vara släkt. Intressanta kopplingar mellan berättelserna, tycker jag.