• Hej alla deltagare!

  Nu är det tid att starta den Gröna bokcirkeln med Maja Lundes “Binas historia”. Gröna cirklar är en hemsida och ett miljö- och framtidsinriktat koncept där vi har samlat böcker som handlar om miljö, hopp och omställning till det goda livet för att inspirera till samtal om en klimatvänligare framtid. (gronacirklar.se)

  Vi läser i vår egen takt och publicerar våra inlägg, frågor och reflektioner här i forumet. Det enda du behöver göra är att registrera dig som användare här på sidan. Läsningen sker förutsättningslöst och med ett öppet sinne. Men vi kommer att publicera några frågor här för reflektion och diskussion med jämna mellanrum.

  Hoppas alla har fått tag på boken, den finns även som e-bok, ladda ner appen Libby och logga in med bibliotekskort och PIN-kod.

  Binas historia är en roman med många teman som bla miljö, hållbarhet, katastrof, bin och familjerelationer. Om vi skulle börja med det sistnämnda – familjerelationerna eller karaktärerna i romanen, hur ser dessa relationer och karaktärer ut? Hur framställs de i romanen? Har de något gemensamt, trots de stora tidsskillnader de verkar i?

  • Föräldra/barn-relationen är ju ganska slående… I samtliga berättelser har föräldrar svårt att ta in vilka barnen egentligen är och vad de vill!
   I Taos fall antar jag att det handlar mycket om att hon vill något bättre än sitt eget liv för sonen men William & George verkar mer se barnen som förlängningar av dem själva. Har precis kommit till episoden (ungefär 280 sidor in tror jag) när William vill visa sin nya kupa för sonen… Som ett barn som vill få bekräftelse. Med det sagt har jag ändå en soft spot för William!

  • I Taos fall tycker jag föräldrarna (Tao & Kuan ) verkar älska barnet (Wei-Wen) mer än varandra. Jag håller med att Tao vill ge Wei-Wen ett bättre liv än de slavjobb hon själv tvingats till. Georg och sonen Tom hittar inte riktigt fram till varandra förrän på slutet av berättelsen. Däremot verkar relationen mellan hustrun Emma ändå rätt kärleksfull bortsett från att hon inte delar Georgs intressen och helst vill sälja hela släktgården och flytta till Florida. William däremot får livet tillbaka genom sina barn. Edmund – den ende sonen – ger honom boken ”New Observervations on Natural History of Bees”. I början av berättelsen har han en stor betydelse som ende son. Men det är ändå den äldsta dottern Charlotte som engagerar sig i biokuporna och biodlingen och kommer med nya idéer och ritningar som får resultat för Williams forskning. Jag fick också upp ögonen för berättelsen om William i min andra genomläsning då jag koncentrerade mig Williams historia. Den är väl genomarbetad och intressant, hans personlighet är komplex och full med skam som gör honom mänskligare än tex Tao som tycks driven av duktighetsideal , typ göra rätt för sonen, mänskligheten och miljön.

   • Det finns många likheter mellan familjerna trots olika tidsperioder och skilda levnadsförhållanden. Kanske är det det som för oss människor samman och som gör de olika berättelserna så intressanta att läsa. Man söker efter en röd tråd och det är inte bara bina som är det utan även de mänskliga relationerna. Alla föräldrar har förhoppningar för sina barn och vill på något sätt att de för vidare föräldrarnas kunskap och arbete. Åtminstone William och George. För Tao verkar det mer som om hon vill lära sin son grundläggande kunskaper för att överhuvudtaget klara sig i samhället i framtiden. Men han är inte heller så gammal ännu som de andra sönerna i boken som mer förväntas ta över fädernas arbeten. Kunskap är ändå gemensamt för de olika berättelserna och hur man tar del av den. William är vetenskapsman och gör studier efter naturen som han använder sig av för att utveckla bikupan. Hubers bok har betydelse för William när han kommer i gång med sitt arbete och den får även betydelse för Tao 150 år senare för att förstå vad som hänt. Hon har alltid varit vetgirig och studerat hårt i skolan. Nu går hon till ett bibliotek för att söka kunskap. För George handlar det mer om nedärvd kunskap, en kunskap om bin och bikupor som förts över från en generation till en annan och som han nu vill föra vidare till Tom. Men för alla föräldrar i boken handlar det om att förmedla något som de tycker är viktigt till barnen, både för deras egen skull och för att föra sin kunskap vidare.