• Nu fortsätter vi vår färd genom Mumindalen! Den här veckan läser vi Filifjonkan som trodde på katastrofer och Historien om den sista draken i världen. Vad får ni för tankar när ni läser om Filifjonkan känslor för sitt hem? Nämn tre eller reflektera fritt. Vad får ni för reflektioner när ni läser om Mumintrollet, draken och Snusmumriken? Nämn tre eller reflektera fritt. Självklart går det också bra att fortsätta cirkla kring novellerna vi läste förra veckan!

    • Föredrar att diskutera här… Dessutom så ställs ett antal frågor här som jag tycker är värda att reflektera kring. Filifjonkans olustkänslor kring att äga saker är tydligt. Rädslan för att en katastrof skall komma (och som ju faktiskt besannas) bidrar till hemnes starka känslor av att hon vill göra sig av med sina ägodelar innan de hinner gå sönder. Hon vill inte behöva ta ansvar för “prylar”.

      • Filifjonkan tyngs av sina prylar. Frågan är om de är hennes eller om hon ärvt dem? Vill inte känna ansvar för dem för att hon är rädd för att misslyckas?
        I Mumin och draken finns teman som svartsjuka och vänskap. Mumin anstränger sig för att bli vän med draken, men den avvisar honom. Draken dras till Snusmumriken. Mumin är svartsjuk på båda och är sårad.