• Sofia Olausson gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Klassikercirkel online: KallocainKlassikercirkel online: Kallocain 2018-03-25 10:12

    Det samhälle som beskrivs är präglat av rädsla och tystnad. Människor är rädda för att angivas, det sker hela tiden. Fast ännu kusligare är den tystnad som människorna åsamkar sig själva utan yttre tvång, De självcencurerar sina tankar och ord. Den här tystnadskulturen och rädslan för att sticka ut präglar alla relationer.

    • Instämmer!
      JOBBAR på ett ställe där en liknande tystnadskultur råder… Självklart får det inte samma konsekvenser om man bryter tystnaden som i Kallocain, fast rädslan för att göra ledning och chefer missnöjda är så stark att ingen säger något. De enda som uttalar sig är de som har ledningens förtroende…. Ja, så Kallocian har mycket att säga även idag.

      • Leo är till en början en vinnare i det sjuka samhället. Han tillverkar och uppfinner medlet kallocain. Med tiden så börjar han misstro systemet och till slut så drabbas han av rädsla för sin egen uppfinning. Boye inspirerades av nazityskland och sovjetkomunismen när hon skrev Kallocain vilket märks.