• Diskussionsfråga: 5/10

    Det finns mycket att ta av här, men det jag tänkte mest på var hur saknaden av ordet “lesbisk” komplicerade förhållandet mellan dom – eller mellan SL och hennes andra förälskelser, för den delen. Det verkar som att antingen ansågs kärlek mellan kvinnor os något nästan flickaktigt, att de inte hade vuxit upp än, eller som något onaturligt när det rörde sig om vuxna kvinnor. Omöjligheten att inte kunna bestämt säga “vi är kära”, för att att den samtida definitionen av kärlek inte inkluderar den relation som Elkan och Lagerlöf delade, och som dom själva tog del av -Elkan i synnerhet verkar ju framföra att det hon känner för Lagerlöf inte är “samma kärlek som för en man”, men att sätta ord på vad det faktiskt är för kärlek verkar hon ha svårare för.