• Fido gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för KlassikerKlassiker 2018-01-25 22:33

    Främlingen är en bok som handlar om en rätt ensam man som låter livet gå på utan  att han anstränger  sig. Han har några få vänner, det som händer händer och kan ej påverkas. Livet eller döden det är honom likgiltigt. Därför accepterar han sin dödsdom utan vidare.En dom som grundar sig på helt andra saker än att han mördat en person.