• Cilla Dalén gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Att undervisa i läsförståelse av Barbro WestlundAtt undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund 2013-08-10 10:22

    Så kul att vi är ett litet gäng som vill diskuterat tillsammans om boken. Alla nya är välkomna att hoppa in! Jag lägger upp ett forum per kapitel så länge, vem som helst får gärna göra fler forum om ni tycker det passar bättre att organisera det på något annat sätt.
    Jag kommer läsa boken delvis med tanke på hur jag som bibliotekarie kan jobba individuellt med elever – något som på sätt och vis går tvärtemot tankarna i de flesta böcker om läsutveckling, och gissar jag även mot den här. Det är ju de gemensamma samtalen i gruppen/klassen som är mest utvecklande. Men utöver det viktiga arbetet på lektionerna så vill vi att eleverna ska läsa hemma, och det är hur jag som bibliotekarie kan stötta det som är mitt huvudfokus just nu. Katarina LararLycken och jag har en gemensam idé som vi håller på att spåna runt.