• Cessan gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för BoktokarnaBoktokarna 2020-11-05 13:57

    Dagens citat :  Kap 15: ”Kanske är man aldrig så otvungen som när man måste spela en roll.”

    • Intressant, Cessan. Man får verkligen tänka efter…Tror att jag ändå förstår… När alla repliker redan är fastställda, likaså tonfall och hur den som talar sa se ut (miner, ansiktsuttryck) så flyter det på relativt smärtfritt Men när en människa ska prata orepeterat, fritt i verkligheten… utan att göra sig till på ett eller annat sätt…då kan det bli svårt. Tämligen ofta svänger sig människor med uttryck och åsikter som “ligger i tiden”och som inte fötts ur deras egna tankar… De bara härmas. Men detta är vad jag subjektivt tycker… :-)

      • @DensisteMohikanen… jag valde citatet som en summering av huvudpersonen Dorian Gray. Tyckte det passade in att han spelade en roll – den oskyldige ynglingen. I framtiden skall jag komma ihåg att skriva varför jag väljer ett citat.