Base

Namn

Sofia Malmberg

Beskrivning

Spännande projekt som utmanar min kreativa förmåga är bland det bästa jag vet. Förutom att jag är skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm så föreläser jag och bloggar om hur skolbiblioteket kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Jag läser gärna skönlitteratur av alla de slag samt böcker om historia. Naturligtvis blir det även en hel del barn- och ungdomslitteratur. Såväl för jobbet som för mina två barn. Allra roligast just nu är dock att skriva egna texter, såväl skönlitterära som sakprosatexter. Jag har tillsammans med Teo Graner skrivit den uppmärksammade boken ”Bibliotekarien som medpedagog : – Eller: Varför sitter det ingen i lånedisken?”. Min nästa bok, ”Happenings som arbetsmetod : – Eller: Kom, vi drar till bibblan!”, kommer i månadsskiftet juli/augusti. Nästa projekt blir att avsluta min skönlitterära text och hitta ett förlag- en spännande process!