• Benedikt gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Januaricirkel - Livbåten av Charlotte RoganJanuaricirkel – Livbåten av Charlotte Rogan 2014-01-22 15:07

  Hej,
  jag ber om er förståelse att jag kommer att göra fel, förhoppningsvis bara i språket, inte i tänkandet.
   
  Jo, romanen är bra, men inte så ‘på riktigt’ enligt min upplevelse. Inte på samma sätt som t.ex. Flugornas Herre (W.Golding), där författaren visar mer mod att bege sig in i den mänsklliga själens djupaste områden. Charlotte vägrar på något sätt att ‘verk-ligen’ (så att det verkar) gräva ner sig i personerna. Inte eäns genom Graces ögon. Många människor förblir konstig konturlös och även ensidigt. Kanske Hardie som undantag. Den stora modern och överprästinnan är som karikaturer, man skulle veta hur man skule teckna de. Mr Prestron är verkligen inget annat än revisor . . . Varför skulle människor i en sådant utsatt situation inte visa mångfalden som finns i alla mäniskor?
   
  Och en sak har jag inte förstått: Vilka skäl har kvinnorna haft för att döma Hardie till dödsstraff? Att känna sig hotad är en sak, att försöka försvara sig en annan. Men, har vi rätt, även i en sådant utsatt situation att döda någon annan som ‘säkerhetsåtgärd’? Lottdragnigen stötades ja av alla ? Och jag inte se att mr Hardie verk-ligen dödade någon.
   
  V.g. hjälp mig att förstå bättre
   
  Hälsningar, Benedikt