• April publicerade en uppdatering 2017-08-22 10:39

    Hej på ER. jag tackar för er respons på mitt inlägg. Jag ville bara förklara varför jag inte tror mig klara av att vara

    med i cirkeln, jag stressar upp  mig när det är tjocka romaner. Men att därifrån önska att vi bara ska läsa korta romaner

    har jag aldrig varit inne på. Det är min egen tanke, att det är det jag får göra på egen hand. Lite tråkigt är det att inte få möjlighet att diskutera

    med andra om det man har läst, för det är oftast väldigt givande att göra det. god höstläsning önskar jag er alla / April