• AC Norman gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Att undervisa i läsförståelse av Barbro WestlundAtt undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund 2013-08-23 22:51

    Sådärja! Nu är jag igång med läsandet! Jag har varit på lägerskola med NA-programmet på min skola där jag jobbar. Eftersom jag började läsa boken där, kom jag att tala om innehållet med kolleger i naturkunskap, biologi och kemi. Elevernas brister i läsförståelse visar sig självfallet även i andra skolämnen än svenska. Det visade sig – förvånande nog att kollegerna som läst zoologi haft läsgrupper som liknade RT-undervisning, s. 75. Jag skriver förvånande, eftersom jag själv som utbildad svensklärare, i min utbildning på 1980-talet aldrig kom i kontakt med lässtrategiundervisning!