Mord, blod och visor

Innan skvallerpress, memer och klickvänliga videos på internet var uppfunna, fanns skillingtrycken som till stor del fyllde samma behov. Ett skillingtryck är ett litet, billigt tryckt häfte (oftast åtta sidor) med en eller flera visor. Ofta finns det en text först och...
Emilie Flygare-Carlén som exportsuccé

Emilie Flygare-Carlén som exportsuccé

Hur kommer det sig att Emilie Flygare-Carlén blev 1800-talets mest internationellt framgångsrika svenska författare? Med det menar jag att hon blev dåtidens mest lästa författare utanför Sverige baserat på antalet publicerade översättningar och utgåvor samt att hennes...