Inspiration

Det är roligt att bokcirkla digitalt!

Tips till dig som skall starta en ny cirkel

VINDELNS BIBLIOTEK har anordnat bokcirklar på Bokcirklar.se sedan hösten 2018. Här ger bibliotekarie Åza Sjöstam tips på vad man kan tänka på när man skall starta en ny cirkel.

Litteraturbankens Skola

Litteraturbankens Skola är ett material för lärare och elever, från förskoleklass till gymnasium.

Här finns ett överskådligt urval av romaner, noveller och dikter, alla med tillhörande uppgifter och övningar.

Litteraturbankens Skola kan med fördel användas även av läsintresserade i alla åldrar!

Tidlösa kvinnoöden

Tidlösa kvinnoöden är ett bokcirkelmaterial innehållande sex svenska klassiker som spänner över ett decennium i tid – från 1830-tal till 1930-tal. Börja med Almqvistst Det går an och avsluta med Boyes Kris.

Immi Lundin har ställt samman detta cirkelmaterial utifrån en klasssikercirkel som hon ledde här på Bokcirklar.se.

Alla böcker finns att hämta och läsa gratis hos Litteraturbanken.