#11: Harkrank (i)

#11: Harkrank (i)

Såren. Ett minne om kärlek, inbillad eller kemisk eller verklig. Saknad efter ett upplöst landskap. En skalle och kropp helt utan gränser. Den eviga osäkerheten på sin egen giltighet. Jag är rädd för att tala. Jag är rädd för att bli bedömd. Jag är inte rädd för...