#13: Harkrank (iii)

#13: Harkrank (iii)

Hanna Boye och Jenny Hallgren och Karin Tunedal: ”Fruktbarhet kommer ur tillit. Den som vågar se och uppleva också vad han förut inte sett och upplevt, han är den fruktbare. Ofruktbarhet kommer ur rädsla. Rädsla är början till den levande döden.” Det namnlösa i...