#13: Harkrank (iii)

#13: Harkrank (iii)

Hanna Boye och Jenny Hallgren och Karin Tunedal: ”Fruktbarhet kommer ur tillit. Den som vågar se och uppleva också vad han förut inte sett och upplevt, han är den fruktbare. Ofruktbarhet kommer ur rädsla. Rädsla är början till den levande döden.” Det namnlösa i...
#13: Harkrank (iii)

#12: Harkrank (ii)

Svårigheterna i att låta rösten komma till tals. Rent bokstavligt kan jag ha svårt att tala, blir antingen lamslagen av stumhet eller stum av lamslagenhet, blockerad hjärna, alla dessa framsidor som visas upp, svar på tal, tillgängliga munnar. Istället: ett enda stort...
#13: Harkrank (iii)

#11: Harkrank (i)

Såren. Ett minne om kärlek, inbillad eller kemisk eller verklig. Saknad efter ett upplöst landskap. En skalle och kropp helt utan gränser. Den eviga osäkerheten på sin egen giltighet. Jag är rädd för att tala. Jag är rädd för att bli bedömd. Jag är inte rädd för...