#14: Människoköttet.

#14: Människoköttet.

Susan Sontag: ”Sjukdomen är livets nattsida, ett mer betungande medborgarskap. Var och en som är född till världen har ett dubbelt medborgarskap, ett i de friskas kungarike och ett i de sjukas. Fastän vi alla föredrar att bara använda det positiva passet blir var och...
#14: Människoköttet.

#3: Mumieland

Lägerprostituerad kvinna (1957), av Margo Wendt Odd Nerdrum Marlene Dumas Flickjaget i Mumieland är mer av min frånsida än min framsida. Hon lever i utkanten, intill ett slukande hål som är en gruva, intill en ruttnande moder, i en klyvnad mellan saga och rå...