#10: Oink oink oink.

#10: Oink oink oink.

Utforskar dramatik. Rytm, ramsor och barndomens sagor, perverterat av civilisationens sönderfall, kvällstidningarnas tabloider, blodsagor, verklighetsagor, rå verklighet och maktutövanden. Här ett litet läckage ur Danse Macabre Piggies i uppsättning av fantastiska...