Bokcirklar?

Bokcirklar?

Jag har alltid velat delta i en bokcirkel. Jag tycker om böcker. Jag tycker om cirklar. Jag tycker om att delta kring något. En bokcirkel betyder att delta kring en bok. Ett innehåll. Bokcirklar är ett större ord än bokcirkel. Då jag läser ordet i plural tänker jag på...