Det är roligt att bokcirkla digitalt!

”Hösten 2019 och våren 2020 samarbetade vi med fyra andra bibliotek i Västerbotten, då vi läste Jane Austens romaner”

På bilden:

Åza Sjöstam, bibliotekarie på Vindelns bibliotek

VINDELNS BIBLIOTEK har anordnat fem digitala bokcirklar på bokcirklar.se sedan hösten 2018, i vilka vi läst och diskuterat sammanlagt 11 böcker. Att bokcirkla online känns väldigt rätt i tiden, särskilt nu när corona-viruset härjar och när människor inte kan träffas i fysiska bokcirklar i samma utsträckning.

Det är otroligt roligt att bokcirkla online, det blir ett sådant mervärde att läsa en bok och sedan få diskutera den med andra. Det är också lätt att delta då deltagarna inte behöver passa någon tid för att träffas utan kan skriva och läsa när de vill. Jag tror också att digitala bokcirklar når fler målgrupper än de klassiska bokcirklarna gör. En annan fördel med digitala bokcirklar är att den som deltar kan välja att vara anonym.

 

Levande diskussioner

Det kan vara en utmaning att få till levande diskussioner i en digital bokcirkel. För att få igång diskussionerna brukar jag ofta delta själv som ”privatperson”. Ibland kan det vara lättare för de som deltar att skriva om någon annan har kommenterat före, sedan är det bara att hänga på. Följdfrågor till andras svar kan också stimulera till fler kommentarer.

I vår första digitala bokcirkel testade vi att starta en sluten grupp med 6 deltagare som var handplockade som testpersoner. Det fungerade lite halvdåligt då deltagarna inte var så aktiva i diskussionen. Efter det har vi haft öppna bokcirklar för att locka fler deltagare, inte bara personer i närområdet.

Det brukar ofta vara så att många som anmäler sig till bokcirkeln inte deltar aktivt utan kanske bara läser inläggen och att en mindre grupp är mer aktiv i diskussionerna. För en bokcirkelledare är det såklart superkul när många deltagare skriver och diskuterar så att det blir liv i bokcirkeln, men jag tror att en av fördelarna med digitala bokcirklar är just det faktum att deltagarna kan välja själva hur aktiva de vill vara, det ska vara okej att bara vara en ”osynlig deltagare” utan krav på prestation. För den personen kan läsupplevelsen ändå bli större genom att de får ta del av andras frågor och funderingar kring boken.

 

”jag tror att en av fördelarna med digitala bokcirklar är just det faktum att deltagarna kan välja själva hur aktiva de vill vara”

Att välja bok
Jag anser att en bra bokcirkelbok bör innehålla teman och ämnen som lockar till diskussion. I till exempel Vajlett och Rut av Karin Alfredsson, som vi bokcirklade kring hösten 2020, finns det flera tydliga teman; 1950-talet, skolan, religion och homosexualitet. Det är lätt att formulera frågor till sådana böcker. Att diskutera karaktärer, språk och miljö är också roligt. Vi har ofta valt böcker av kvinnliga författare, böcker som utspelas i norrländska miljöer eller böcker som är omtalade just för tillfället.

”När vi läste Inlandet av Elin Willows så deltog författaren själv genom att både ställa egna frågor och svara på deltagarnas frågor”

Akvarell föreställande Jane Austen
Målad av Cassandra Austen 1804

Vad krävs av en bokcirkelledare?
Bokcirkelledaren måste naturligtvis läsa boken och formulera frågor. Det finns många färdiga förslag till bokcirkelfrågor som går att använda.

I våra cirklar läser vi varje bok i 4-6 veckor och publicerar diskussionsfrågor cirka en gång per vecka. Deltagarna läser i egen takt, vi brukar inte bestämma vilka antal sidor som ska vara lästa till ett visst datum. Utöver bokcirkelledarens frågor kan även deltagarna ställa egna frågor. När vi läste Inlandet av Elin Willows så deltog författaren själv genom att både ställa egna frågor och svara på deltagarnas frågor. Det gav verkligen mervärde till läsningen!

Den ansvarige för en digital bokcirkel måste även ta ställning till hur eventuella opassande eller kränkande kommentarer ska hanteras. Jag har inte stött på några sådana än så länge, men har haft det i åtanke.

Marknadsföring
Vi har marknadsfört våra bokcirklar på olika sätt, exempelvis genom affischer, lokala annonsblad, vår hemsida Minabibliotek.se och via sociala medier. Hösten 2019 och våren 2020 samarbetade vi med fyra andra bibliotek i Västerbotten, då vi läste Jane Austens romaner, och då kunde vi även hjälpas åt med marknadsföringen. Att samarbeta med andra bibliotek gav verkligen mersmak, det är så enkelt när allt sker digitalt och när man kan dela upp ansvaret.

Text: Åza Sjöstam, Vindelns bibliotek