Svar till: 11/2 Disposition av handling/tid samt tidsbestämning