Svar till: Kan man se att Edvards identitet påverkas genom boken?