Svar till: Vill gärna vara med fr o m februari-träffen