Svar till: Bokens sista del: Motsättningar och försoning.