• När jag började läsa boken tänkte jag att den skulle vara snabbläst med så få sidor. Men de religiösa och moraliska resonemangen tyckte jag var svåra och jag fick läsa om ibland för att förstå tankegångarna. Den befriande känslan när huvudpersonen kunde frigöra sig från trycket. Den största hjälpen är väl kärleken, som dock inte får komma till ut…[Läs mer]

 • Jag tänker att jag dyker in i diskussionsämnet ”Malins olika hjälpare”. När ni känner er redo, svara gärna i tråden och dela med er av era tankar.

   

  Den första hjälparen som jag lägger märke till är ett diktverk, så ingen faktisk person. En dikt av Viktor Rydberg. Malin beskrivs klamra sig fast vid orden och det läser jag som att innehållet hj…[Läs mer]

  • Rektorn är en av hjälparna. Genom sina frågor och sitt ifrågasättande av Malins ideer sätter hon igång Malins tankar, får henne att formulera framför allt för sig själv vad hon egentligen vill och känner. Delvis kom jag att tänka på och jämföra rektorn med en syokonsulent som inte vill tänka med ett brett perspektiv utan utgår från sina egna ta…[Läs mer]

   • Justja, rektorn också såklart. Tack för påminnelsen. 30-talets klimat gällande annorlunda arbetsval var, som du nämner, tufft. Jag citerar rektorns reaktion från boken:
    “Rektorn satt för ett ögonblick stum inför en sådan aningslöshet. Trodde barnet där, att hon kunde sträcka ut sin tjuguåriga hand efter vad som helst, bara därför att hon “hade lu…[Läs mer]

 • Kanske kunde man börja samtalet om Malin Forst, den unga hvudpersonen i Kris med scenen runt matbordet hemma hos familjen Forst, den som börjar på sidan 115? Malin brottas ju under hela vårterminen på lärarinneseminariet med sig själv och sin självkritik. Kritiken tar sig religiösa och moraliska uttryck, men jag kan ändå inte komma förbi denn…[Läs mer]

  • Jag märker att jag håller andan när jag läser matbordsscenen. En stämning att ta på. Jag tycker att beskrivningen; “var far besatt av angreppslust som av positiv elektricitet, så var Malin hans negativa motpol”, säger mycket om dynamiken mellan de två. Om kapitlet behövde en titel skulle jag med rätta döpa det till “Spänningsfält”. Jag själv är…[Läs mer]

   • Klockan ja! Fortsättningen direkt efter ditt citat säger en hel del om stämningen runt matbordet: ” Den (klockan alltås) njuter av sitt privilegium att vara ting och utan skuld, medan de levande kramas av ängslan inför domen; roar sig med att visa sig ogenerad, medan de levande sitter tysta. ”

    Utdrag från: Boye, Karin. ”Kris.” iBooks. http…[Läs mer]