Svar till: Vecka 18: Förslag på frågor att samtala kring