Svar till: Läs Anders Teglunds essä “Foodoras last – Den svenska modellen …