Svar till: Välkommen till vecka 1 och 2: Halländsk identitet