Sv: Mitt-emellan-läget! Både framväxande medelklass och glasrutor befinner sig mittemellan!