Litteratur­bankens

LYRIKCIRKEL

Lyrikcirkeln: 

Att fånga ögonblicket här och nu

Istället för att för att försöka skriva ihop en samman­hängande historia av det som inte är samman­hängande kan man försöka kasta sig över sambanden bakifrån, undersöka vad man kan fånga i enskildheterna. Vad händer om man läser fem dikter av fem kvinnliga lyriker från fem decennier mitt i 1900-talet? Hittar man några spännande tankar om hur det var att vara kvinna och människa då och vad som hänt sedan dess? Förstår något man inte förstått förut? Känner man igen något över tiden?

En sak som finns i alla de här dikterna är en längtan vi alla nog kan dela, en längtan att kunna leva här och nu, att förmå fånga ögon­blickets intensitet och inte låta sitt liv ätas upp av framtidsoro eller sorg över det förflutna. Här är alltså fem förslag till en lyrisk upptäckts­färd på jakt efter ögon­blicket. Först en verklig klassiker, Karin Boyes ”Ja visst gör det ont när knoppar brister”, som många nog läst i skolan. Det visar sig – förstås – att dikten, när man läser den, är starkare än minnet man har av den.

Detsamma gäller för de andra dikterna i cirkel­förslaget, som inte är så kända. Läser man om, ser man mer. I dikt­samlingarna som de här dikterna kommer från, finns flera dikter värda detsamma – att läsas och läsas om. Och att diskuteras förstås, det har inte varit lätt att välja ut en enda. Därför kan de valda dikterna ses som ett tips att cirkeln läser hela boken tillsammans. Eller kanske var och en väljer ut en dikt och att man sedan ställer sina val mot varandra och talar om det urvalet till­sammans? Författar­presentationer hittar man om man via ”Biblio­teket” i vänster­spalten på Litteratur­bankens förstasida söker på författarens namn.

Ja visst gör det ont

av Karin Boye (ur För trädets skull, 1935)

Hörs inte din röst

av Ingrid Sjöstrand (ur Hörs inte din röst, 1979)

Litteraturbanken

Välkommen att utforska hela Litteraturbankens bibliotek

Fly, fly från dig själv

av Maria Wine (ur Vinden ur mörkret, 1943)

 

 

 

 

 

Presensbarn

av Anna Rydstedt (ur Presensbarn, 1964)

 

 

 

 

Det är inte lätt

av Ebba Lindqvist (ur Karavan, 1958)