Litteraturbankens BOKCIRKELPAKET

Här finns förslag på böcker att cirkla kring

Den digitala bokcirkelns frihet

Att bokcirkla på nätet ger tidsmässigt mycket större möjligheter jämfört med bokcirklar som möts fysiskt. I den vanliga bokcirkeln träffas man ju några timmar vid en bestämd tidpunkt och till det tillfället måste man allra helst både ha hunnit läsa boken och hålla allt man vill ha sagt i huvudet.

I den digitala cirkeln kan man bestämma diskussionens längd på ett annat sätt. Man kan återkomma när man vill under den period man bestämt at samtalet ska hålla på. Det finns mera utrymme för eftertanke, man kan tänka vidare tillsammans, man kan läsa olika ställen eller hela texten och kanske rent av hinna ändra uppfattning, både en och flera gånger. Man har god tid att låta läsupplevelsen mogna och tillsammans upptäcka sådant man själv inte märkt från början.

Att uppleva vad som hänt över tid

På tal om tid tar vi ofta vår egen tids tänkesätt och värderingar för givna, samtidigt som vi ju egentligen inte vet att sådant kan förändras och växla nog så snabbt.

Sätten vi lever tillsammas ändras hela tiden och vi märker det och ändå inte. Ett av spåren i det här urvalet har med män och kvinnor att göra, med samliv och livsprojekt, med drömmar och förhoppningar. När man läser det som skrivits i en annan tid blir den tiden i läsupplevelsen som samtida, närvarande och verklig, och då kan man jämföra, se och uppleva och förstå vad som hänt över tid. Och det påverkar – förstås – också hur man tänker på och upplever sin egen tid och sitt eget liv.

Romaner, noveller och dikter – att läsa var för sig eller tillsammans

Här finns förslag till en roman-, en novell- och en lyrikcirkel. Man kan följa den uppdelningen eller plocka för sig över genregränserna.

Några av böckerna i urvalet till romancirkeln, Elin Wägners Pennskaftet och Astrid Lindgrens Kati på Kaptensgatan handlar om unga kvinnor på väg att finna sin mening och plats i livet. Andra, som P-O Sundmans Ingenjör Andrées luftfärd och Sven Lindqvists Utrota varenda jävel, beskriver manliga erövringsprojekt och när det gäller För lite en av Karin Boyes mindre kända romaner, kan man fråga sig om den egentligen handlar om ett grusat manligt projekt eller om en kvinnas, som inte blir av.

Självklart är känslomässiga relationer mellan män och kvinnor ett spår genom de här verken. Ett annat handlar mera allmänt om ensamhet och olika regler som bestämmer om man får vara med eller stå utanför gemenskaper. Ytterligare ett kunde kallas Carpe Diem, det rör drömmen att leva i nuet, vara i ögonblicket.

Läsaren är fri, möjligheterna öppna

Alla verken går att foga in i något eller några av de här mönstren. Men de kan, förstås, också läsas så att helt andra aspekter blir viktigare. Så är det ju, lyckliigtvis med fiktionen: läsaren är fri, möjligheterna öppna!

Man kan läsa på tvären, över genregränserna. Man kan bestämma sig för att ordna en Karin Boyecirkel och läsa romanen För lite, novellen Författaren som ljög och dikten Visst gör det ont och sedan, om man har lust, leta rätt på fler verk av Boye på Litteraturbanken.

Man kan läsa Sven Lindqvists dokumentära reseroman Utrota varenda jävel tilsammans med Ebba Lindqvists novell Över gränsen och Ingrid Sjöstrands dikt Hörs inte din röst i en cirkel om förtryck och identitet och Europas 1900-talshistoria. Man kan kombinera Elin Wägners Pennskaftet, Karin Boyes För lite och Astrid Lindgrens Kati på Kaptensgatan och Fröken Palmkvist får semester till en närhistorisk 1900-talscirkel och komma nära olika tiders sätt att se på kvinnodilemmat att bli försörjd eller försörja sig själv.

Presentationerna av de olika verken i utvalet är utformade så att det förhoppningsvis kan ge inspiration till att hitta ytterligare kombinationer. Men framför allt hoppas vi att de valda verken ska inspirera många att läsa flera, båda av de valda författarna och av andra författare på Litteraturbanken. Det finns så många intressanta samband över tid och rum att upptäcka!

Immi Lundin, som har skapat våra bokcirkelpaket, är journalist och författare, bl.a. till boken “Läsecirkelns lilla hjälpreda”. Immi arbetar även med Shared Reading, och för Litteraturbanken har hon tidigare skapat cirkelmaterialet “Tidlösa kvinnoöden” och “Klassikercirkeln”.

Immi ger i sin introduktion förslag på hur man, förutom att läsa dem “paketerat” också kan läsa texterna tematiskt eller på tvären, över genregränserna. Alla verk finns att hämta helt kostnadsfritt hos Litteraturbanken.se.