Karin Boye För lite

Presentation

För lite är ett av Karin Boyes minst kända verk, en inte alltför tjock roman från 1936, som kan lära en mycket om att känslor inte är något som låter sig kommenderas fram. Om nu någon trodde det. Harald och Gertrud gifte sig för att de var ”tvungna” som det hette på den tiden. Två barn och hel del år senare möter läsaren dem och några av deras vänner, ofta, men inte bara återgivna ur Haralds perspektiv. Hans livs mening, hans lyriska skapande, har gått i stå. Han befinner sig i något slags permanent desperation. Men hur är det med hennes, med Gertruds?

Bakgrund

Gertrud skramlar argsint i köket och Harald kämpar med brödskrivandet vid skrivbordet i lägenhetens enda rum som är både arbetsrum, vardagsrum och sovrum och dit solens strålar bara når in som reflexer genom fönstret som vetter mot grannhusets brandvägg. Lyckliga är de inte, Harald och Gertrud, och att beskriva dem som olyckliga känns inte tillräckligt starkt.

Ibland beskrivs Karin Boyes För lite som en konstnärsroman. Det är inte så konstigt. Harald Måhrman var en gång en lovande poet och mycket i romanen handlar om att han inte är det längre, att det inte blev något av all hans begåvning och att han nu försörjer sig själv men framför allt sin familj som ”slaskspaltare”. Eller som någon, lite vänligare, beskriver det; genom att skriva ”förtjusande små noveller i veckopressen”. 

Men han har ändå en rätt rejäl självkänsla och det är kanske det som är hans olycka, det som gör honom för förbittrad för att ens försöka utnyttja de möjligheter han kanske kunde ha. För att använda ett numera ofta använt ord är han kränkt. Verkligen kränkt av sitt livsöde. Han gifte sig med Gertrud av pliktkänsla snarare än kärlek. Allt vad detta leder till makarna emellan gör att man som nutida läsare lätt uppfattar För lite som en äktenskaps- eller relationsroman. Harald och Gertrud framstår som totalt känslomässigt låsta och det är intressant – ohyggligt intressant – måste man nog säga, att försöka sortera ut vad i deras relation som hör hemma i en annan tid och vad som fortfarande kan vara aktuellt idag.

Diskussionsförslag

  • I För lite finns tre gestalter som i ungdomen drömde om att blir lyriker. Olika skäl gör att ingen av dem lyckas förverkliga sina drömmar. Diskutera deras olika skäl till detta och hur deras olika sätt att reagera kommer att betyda mycket för deras fortsatta liv.
  • I romanens värld och för Harald Måhrman är skillnaden mellan fin- och populärkultur både dramatisk och destruktiv, en förutsättning för att han ska känna sig så misslyckad. Diskutera den motsättningen ur ett nutida perspektiv.
  • Personskildringen i För lite. Vilka gestalter kommer man nära, vilka känner man lätt sympati för? Förändras ens sätt att se på dem under handlingens gång?
  • Titeln. Det finns mycket i romanen som titeln kan syfta på? Kom med några förslag!
  • Slutet. Blir du överraskad? Om du skulle skriva en fortsättning, vad skulle hända då?

Karin Boye

Litteraturbanken

Välkommen att utforska hela Litteraturbankens bibliotek