Fly, fly från dig själv

av Maria Wine

Maria Wine Fly, fly från dig själv

(ur Vinden ur mörkret, 1943)

Presentation

De träffades 1936 på ett tåg på väg till en dansk badort. Ett halvår senare gifte de sig. Att Maria Wine och Artur Lundqvist blev ett par var betydelsefullt för hennes diktning, det berättar hon i Minnena vaknar.

Vinden ur mörkret publiceras 1943. Tidigare hade den blivit refuserad på danska i hennes hemland, i Sverige inledde den ett långt diktarliv. ”Fly, fly från dig själv”, en av dikterna i debutsamlingen är så laddad, kanske för att den handlar om starka känslor som måste tryckas ner. Varför undrar man?

Bakgrund

Maria Wine gav ut över trettio böcker under sin över 50 år långa författarkarriär, både lyrik och prosa. Hennes barndomsskildring Man har skjutit ett lejon kom 1951 och visar att barndomen upplevelser av brist och övergivenhet fortfarande var levande för henne. Det är en bok som gett många läsare tröst och igenkännande och det hon kanske mest av allt förmedlar genom hela sitt verk är ordens, språkets och litteraturens betydelse.

”Vinden ur mörkret /öppnade poesins port för mig” skriver hon i en sen lyrisk överblick över sitt författarskap. Det låter högtidligt, nästan rituellt som om poesin var en annan värld man kan träda in i och lämna den vanliga världen bakom sig. Det var nog inte riktigt så hon menade, kanske mera att poesin är viktig, att den kan fungera som en dörr som öppnar sig för andra möjligheter att se och förstå och uppleva verkligheten.

Den tanken kan man också få av dikten ”Fly, fly från dig själv”. Den är riktad till ett ”du” som känns som diktjaget själv, ungefär som man kan skriva uppmanade till sig själv i en dagbok. Bildspråket är våldsamt, upprepningarna besvärjande samtidigt som flykten mycket väl kan uppfattas som en flykt just från de starka känslorna och till ett annat, lugnare, kanske rent av likgiltigare tillstånd utan oro.

Diskussionsförslag

Diskussionsförslag

  • Varje strof i dikten inleds med en uppmaning att fly från något man svårligen kan fly ifrån: sig själv, kärleken, smärtan och tiden. Men mot de tre första strofernas uppmaningar till våldsamheter innehåller den fjärde och sista en helt annan uppmaning. Finns det något ställe man kan uppfatta som en vändpunkt?
  • Abstrakt blandas med konkret. Ett tydligt exempel är den tredje strofen där smärtan framställs som ett sår, en bulnad som öppnas. Det är en lättnad som man kan känna igen. Sedan framställs den konkret igenkännliga lättnaden som något som rinner ut i havet. Vilka känslor väcker den förvandlingent?
  • Mot smärtan ställs oberördheten. Det finns en inbyggd dramatik i den tydliga motsättningen som man kan uppleva mycket olika. Pröva och jämför olika tankar kring den.
  • Diskutera vad man kan lägga i formuleringen ”din morgons tröskel” i den sista strofen.
  • Om man återvänder till den sena reflektionen hos Maria Wine att ”Vinden ur mörkret” öppnade poesin port för henne blir just tröskeln intressant. Formuleringen antyder att man går över tröskeln. Hur stämmer det med känslan i den sista strofen?

Maria Wine

Litteraturbanken

Välkommen att utforska hela Litteraturbankens bibliotek