August Strindberg Ensittaren

Presentation

Den 13 oktober 1877 lämnade den då tjugoåttaårige August Strindberg personligen manuset till Från Fjärdingen och Svartbäcken till den inte särskilt entusiastiske förläggaren Albert Bonnier. Bland de korta texterna i manuset fanns ”Ensittaren” och man kan undra hur ensam den unge författaren kände sig där på förläggarens kontor. Året innan hade hans första stora satsning, historiedramat Mäster Olof, blivit refuserat och ännu skulle det dröja några år, till 1879, innan han skulle slå igenom med den satiriska stockholmsskildringen Röda rummet och i ett slag bli berömd.

Bakgrund

Novellsamlingen Från Fjärdingen till Svartbäcken kom, trots förläggarens tvekan, ut i december 1877, Strindbergs första bok på Bonniers förlag. Så vem vet, kanske någon fick den i julklapp. Kanske någon uppsalastudent som kunde roa sig med att gissa vilka det olika personerna i texterna var. För så var det, Strindberg skrev efter levande modeller som en nutida läsare inte känner till. Ändå kan det vara intressant packa upp de här texterna ur glömskan när man vet vad den unge författaren då inte visste. Hur skrev han då när han ännu var ung och okänd men kämpade för en plats på parnassen? Hur prövade han sin stil, hur såg han på livet och människorna då?

”Ensittaren” är en märkligt poänglös liten historia kan man tycka när man läser den idag. En student som gör sig märklig bland sina kamrater genom att hålla sig för sig själv blir bespejad genom fönstret av berättaren. Vad ser han? Oväntade detaljer i ett akvarium, otroligt nog på det avståndet och vidare att enslingen röker, med stor njutning, trots att han säger sig vara icke-rökare. Sedan tar denne mystiske vän sin examen och försvinner till sina rika släktingar i Frankrike och berättaren får så småningom ett brev som avslöjar allt det han undrat över. Sätter man berättelsen i samband med de andra i samlingen ser man mera. Ett avromantiserande av studentlivets drickande och planlöshet. Man ser att här finns en samhällskritiker på tillväxt och läsningen blir mera spännande, man känner att man verkligen hamnat i verkstaden, att man får inblick i kampen med de litterära verkningsmedlen. Och det konstiga är att det där akvariet, det glömmer man inte. Och inte heller kampen för födan som förs i det …

Diskussionsförslag

  • Finns det något man kan idag känna igen idag i Strindbergs skildring av de ungas liv?
  • Finns det något i novellen som gör att man skulle kunna gissa att den var skriven av Strindberg om man inte visste det?
  • Kamrattryck och konformitet är något man kan diskutera utifrån ”Ensittaren”.
  • Att Ensittaren smyger runt på kyrkogården om natten satte igång rykten. Vad kan de ha handlat om och vad ska man tro om förklaringen som levereras i brevet?
  • Den första kvinnliga studenten vid Uppsala universitet hette Betty Petterson. Hon började studera på dispens 1872, först året därpå fick kvinnor rätt att studera där, dock inte vid teologiska och juridiska fakulteterna. Man kan googla henne och reflektera över hennes situation i samband med Strindbergs skildring av hur man såg på en avvikande man i studentkretsarna.

August Strindberg

Fotografi från Ateljé Math. S. Hansen, 1874. Kungliga biblioteket.

Litteraturbanken

Välkommen att utforska hela Litteraturbankens bibliotek