Ebba Lindqvist Det är inte lätt

(ur Karavan, 1958)

Presentation

”Det är inte lätt” är en kort dikt, arton rader bara. Den bygger upp en skillnad mellan naturen och människan. I naturen finns kontinuitet, växlingar och upprepningar. Den för oss livsviktiga solen finns alltid, också när vi inte kan se den. Växtligheten föds och dör med de växlande årstiderna. Men i människolivet är allt mindre förutsägbart, här finns en annan sorts dramatik och det är den som titeln syftar på, det som inte är lätt är människolivet och det kan väl de flesta av oss hålla med om.

Bakgrund

Naturlagar nämns inte i dikten, inte mer än indirekt, när det sägs att ”människolivet har andra lagar”. Andra lagar än naturen får man underförstå, lagar som sägs breda ut sig och ta jorden i besittning. Ändå är de inte sådana som vi som nutida läsare kanske väntar oss. När vi idag tänker på människans förhållande till naturen och nämner ord som ”oförrätter” betonar vi andra aspekter och tänker på exploatering och hur vi inte använder naturens resurser på ett rimligt sätt. Kanske är det så att vi befinner oss på andra sidan av en förändring, kanske rent av det som brukar kallas ett paradigmskifte, som den här dikten kan göra synligt?

Ett sätt att fånga vad det rör sig om är kanske att nämna att Rachel Carsons epokgörande bok Tyst vår kom ut 1962, alltså fyra år efter Ebba Lindqvists diktsamling Karavan där ”Det är inte lätt” finns. Plötsligt kan man få en känsla av hur mycket tiden vi lever i påverkar vårt sätt att se på naturen. Med Tyst vår började en förändring av hela vårt sätt att se på vårt ansvar i förhållande till naturen. Fågelsången som tystnat blev sinnebilden för vad som händer när människan ser sig som enväldig härskare över naturen med rätt att utnyttja den för sina syften. Mera bekämpningsmedel i jordbruket för större skördar gav också förgiftade fåglar och den tystnad Rachel Carson syftade på. Ebba Lindqvists skildring är tidlös men beskriver samma ansvar som Carson ville väcka. Hjälpen var och en behöver för att klara det svåra att ”bevara sina ögon” som det står i början och att ”bevara sitt hjärta” genom livet kan vi nog, trots allt och märkvärdigt nog, fortfarande finna i vår relation till naturen.

Diskussionsförslag

  • Ebba Lindqvist växte upp vid havet i Bohuslän och hon har skrivit många havsdikter. I ”Det är inte lätt” finns inget hav men andra naturföreteelser. Vilken roll spelar de i dikten?
  • Hur kan man i den här dikten tolka detta att människans lagar tar jorden i besittning?
  • I den mån dessa lagar beskrivs är de relaterade till ”oförrätter” och ”futtigheternas grå sörja”, de verkar alltså vara psykologiska mer än något annat. Kan man hitta stöd i dikten för en sån tolkning?
  • Vad kan man tänka sig att det kan innebära att ”att gå genom livet och bevara sitt hjärta” i den här diktens föreställningsvärld?
  • Ebba Lindqvist levde utomlands många år, som man kan läsa om i författarpresentationen på Litteraturbanken. I diktsamlingen Karavan finns dikter från andra delar av världen Läs några och diskutera naturens roll i dem.

Ebba Lindqvist

Litteraturbanken

Välkommen att utforska hela Litteraturbankens bibliotek