Av dagarna återstår endast orden

Med- eller motströms

PÅ BEGÄRAN några ord angående Hjalmar Söderbergs novell ”Med strömmen”, ur novellsamlingen Främlingar. (Titeln ”Med strömmen” alluderar med stor sannolikhet till romanen Mot strömmen, skriven av Joris Karl Huysmans). Jag läste novellen för tredje gången i går. Andra...
Av dagarna återstår endast orden

Hon och Han

HÄROMVECKAN köpte jag en roman med titeln Han på en loppmarknad. Romanen har undertiteln ”En glad roman om kärlek och svält”. Författare till boken är Vicki Baum. Hon skrev på tyska. Romanens originaltitel har jag inte lyckats finna, men jag förmodar att den inte...