Hej igen!

När jag talar om sorterare och bokpratare så gör jag en generalisering. Men ibland måste man göra det precis som man ibland måste beskriva saker och ting med hjälp av en modell. En molekylmodell ger ju inte en exakt bild av hur en molekyl faktiskt ser ut  (om den...