Allvarligt talat

Det finns en person i min direkta närhet som inte med ett ord kommenterat min debut som författare. Inte heller de positiva recensioner boken fått har hon sagt något om. Faktiskt har hon inte hört av sig till mig över huvudtaget. Vänner har gratulerat, bekanta har...